كوردى عربى ئینگلیزى
searh
 
Home لاپه‌ڕه‌ى سه‌ره‌كى > زانیارى گه‌شته‌كان > خشته‌ى كاته‌كانى گه‌شت > گه‌شتیاران
گه‌شتیاران

به‌روار
گه‌یشتن\ ڕۆیشتن ڕۆیشتن گه‌یشتن
گه‌یشتن\ ڕۆیشتن هێڵى ئاسمانى ژماره‌ى گه‌شت كات Mo Tu We Th Fr Sa Su هێڵى ئاسمانیى نێوان
هاتن Austrian Airlines OS 829 15:00 ڤییه‌نا - هه‌ولێر
ده‌رچوون Austrian Airlines OS 830 16:00 هه‌ولێر - ڤییه‌نا
هاتن Iraqi Airways IA 108 15:30 دوبه‌ى - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 146 22:30 قاهيره - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 178 20:45 عه‌مان - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 2002 02:10 ئه‌نتالیا - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 204 21:10 ئه‌نقه‌ره - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 230 15:05 ئه‌ستانبۆل - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 233 08:50 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 234 21:50 دۆسلدۆرف - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 235 09:15 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 236 21:00 فرانكفورد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 239 14:30 سلێمانى - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 245 10:00 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 246 22:30 دۆسلدۆرف - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 246 22:30 دۆسلدۆرف - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 263 10:00 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 264 22:30 بەرلین - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 265 13:15 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 266 06:00 مانچسته‌ر - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 281 09:00 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 282 21:00 كۆپنهاگن - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 297 09:30 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 298 22:30 ميونخ - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 426 15:00 باکو - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 6642 07:50 مه‌دینه‌ - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 6938 08:50 جه‌دده‌ - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 7286 16:40 مه‌دینه‌ - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 7288 18:50 مه‌دینه‌ - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 7316 10:40 مه‌دینه‌ - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 7558 15:30 مه‌دینه‌ - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 7604 09:40 مه‌دینه‌ - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 7668 09:20 مه‌دینه‌ - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 9009 07:00 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 9011 13:30 به‌سرا - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 9013 22:00 به‌سرا - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 907 18:00 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 911 16:00 به‌سرا - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 9111 05:15 به‌سرا - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 911A 17:30 به‌سرا - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 915 17:30 نه‌جه‌ف - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 941 11:30 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 943 09:30 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 945 13:00 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 947 20:15 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 949 14:30 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 951 09:15 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 953 13:30 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 955 08:00 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 957 22:00 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 959 11:00 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 9710 23:20 مه‌دینه‌ - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 9752 20:30 مه‌دینه‌ - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IA 981 08:45 سلێمانى - هه‌ولێر
هاتن Iraqi Airways IAW 922 17:00 به‌سرا - هه‌ولێر
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 107 09:00 هه‌ولێر - دوبه‌ى
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 145 16:00 هه‌ولێر - قاهيره
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 177 16:15 هه‌ولێر - عه‌مان
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 2001 21:10 هه‌ولێر - ئه‌نتالیا
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 203 16:10 هه‌ولێر - ئه‌نقه‌ره
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 2117 09:10 هه‌ولێر - مه‌دینه‌
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 229 09:00 هه‌ولێر - ئه‌ستانبۆل
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 233 09:50 هه‌ولێر - دۆسلدۆرف
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 234 22:50 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 234 23:30 هه‌ولێر - دۆسلدۆرف
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 235 10:15 هه‌ولێر - فرانكفورد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 236 21:45 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 239 15:30 هه‌ولێر - له‌نده‌ن
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 239 15:30 هه‌ولێر - ماڵمۆ
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 240 06:30 هه‌ولێر - سلێمانى
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 245 11:00 هه‌ولێر - دۆسلدۆرف
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 246 23:30 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 246 23:30 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 251 18:00 هه‌ولێر - ئه‌ستانبۆل
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 263 11:00 هه‌ولێر - بەرلین
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 264 23:30 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 265 14:15 هه‌ولێر - مانچسته‌ر
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 266 07:00 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 281 10:00 هه‌ولێر - كۆپنهاگن
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 282 22:00 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 297 10:30 هه‌ولێر - ميونخ
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 298 23:30 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 425 10:00 هه‌ولێر - باکو
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 5927 20:45 هه‌ولێر - مه‌دینه‌
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 6645 11:10 هه‌ولێر - مه‌دینه‌
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 7319 16:20 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 7559 20:10 هه‌ولێر - مه‌دینه‌
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 7697 11:50 هه‌ولێر - مه‌دینه‌
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 9012 10:00 هه‌ولێر - به‌سرا
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 9012 05:00 هه‌ولێر - به‌سرا
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 908 19:00 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 9112 05:00 هه‌ولێر - به‌سرا
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 912 12:30 هه‌ولێر - به‌سرا
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 912 12:30 هه‌ولێر - به‌سرا
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 912A 14:00 هه‌ولێر - به‌سرا
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 916 18:30 هه‌ولێر - نه‌جه‌ف
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 933 11:00 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 936 10:00 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 942 17:00 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 944 16:00 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 946 18:30 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 948 21:15 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 950 15:30 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 952 07:00 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 954 14:30 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 9549 10:30 هه‌ولێر - جه‌دده‌
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 956 16:30 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 958 23:00 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 9705 18:40 هه‌ولێر - مه‌دینه‌
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 9751 15:10 هه‌ولێر - مه‌دینه‌
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 982 09:30 هه‌ولێر - سلێمانى
ده‌رچوون Iraqi Airways IA 992 17:00 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Iraqi Airways IAW 921 13:45 هه‌ولێر - به‌سرا
هاتن Atlasglobal KK 1290 16:55 ئه‌ستانبۆل - هه‌ولێر
هاتن Atlasglobal KK 1292 02:10 ئه‌ستانبۆل - هه‌ولێر
ده‌رچوون Atlasglobal KK 1291 17:55 هه‌ولێر - ئه‌ستانبۆل
ده‌رچوون Atlasglobal KK 1293 04:10 هه‌ولێر - ئه‌ستانبۆل
هاتن Royal Jordanian Airlines RJ 820 19:30 عه‌مان - هه‌ولێر
هاتن Royal Jordanian Airlines RJ 824 02:55 عه‌مان - هه‌ولێر
ده‌رچوون Royal Jordanian Airlines RJ 821 20:30 هه‌ولێر - عه‌مان
ده‌رچوون Royal Jordanian Airlines RJ 825 05:00 هه‌ولێر - عه‌مان
هاتن Lufthansa LH 696 15:25 فرانكفورد - هه‌ولێر
ده‌رچوون Lufthansa LH 697 16:30 هه‌ولێر - فرانكفورد
هاتن Middle East Airline ME 324 16:05 به‌یروت - هه‌ولێر
ده‌رچوون Middle East Airline ME 325 17:05 هه‌ولێر - به‌یروت
هاتن Fly Dubai FZ 201 08:50 دوبه‌ى - هه‌ولێر
هاتن Fly Dubai FZ 203 17:35 دوبه‌ى - هه‌ولێر
ده‌رچوون Fly Dubai FZ 202 10:05 هه‌ولێر - دوبه‌ى
ده‌رچوون Fly Dubai FZ 204 18:35 هه‌ولێر - دوبه‌ى
هاتن Turkish Airlines TK 304 21:10 ئه‌ستانبۆل - هه‌ولێر
هاتن Turkish Airlines TK 308 09:30 ئه‌ستانبۆل - هه‌ولێر
هاتن Turkish Airlines TK 312 00:55 ئه‌ستانبۆل - هه‌ولێر
هاتن Turkish Airlines TK 314 08:25 ئه‌ستانبۆل - هه‌ولێر
هاتن Turkish Airlines TK 316 21:20 ئه‌ستانبۆل - هه‌ولێر
هاتن Turkish Airlines TK 7634 03:05 غازي عنتاب - هه‌ولێر
هاتن Turkish Airlines TK 7636 03:05 دیاربەکر - هه‌ولێر
هاتن Turkish Airlines TK 804 02:20 ئه‌ستانبۆل - هه‌ولێر
هاتن Turkish Airlines TK 834 02:20 ئه‌ستانبۆل - هه‌ولێر
ده‌رچوون Turkish Airlines TK 305 22:10 هه‌ولێر - ئه‌ستانبۆل
ده‌رچوون Turkish Airlines TK 309 10:25 هه‌ولێر - ئه‌ستانبۆل
ده‌رچوون Turkish Airlines TK 313 03:10 هه‌ولێر - ئه‌ستانبۆل
ده‌رچوون Turkish Airlines TK 315 09:20 هه‌ولێر - ئه‌ستانبۆل
ده‌رچوون Turkish Airlines TK 317 22:15 هه‌ولێر - ئه‌ستانبۆل
ده‌رچوون Turkish Airlines TK 6935 21:15 هه‌ولێر - ئه‌ستانبۆل
ده‌رچوون Turkish Airlines TK 7635 03:45 هه‌ولێر - غازي عنتاب
ده‌رچوون Turkish Airlines TK 7637 04:00 هه‌ولێر - دیاربەکر
ده‌رچوون Turkish Airlines TK 805 03:50 هه‌ولێر - ئه‌ستانبۆل
هاتن Egypt Air MS 635 03:00 قاهيره - هه‌ولێر
ده‌رچوون Egypt Air MS 636 04:00 هه‌ولێر - قاهيره
هاتن Pegasus Airlines PC 1702 02:05 ئه‌نقه‌ره - هه‌ولێر
هاتن Pegasus Airlines PC 1704 12:30 ئه‌نقه‌ره - هه‌ولێر
هاتن Pegasus Airlines PC 1830 05:00 ئه‌نتالیا - هه‌ولێر
هاتن Pegasus Airlines PC 1832 03:05 ئه‌نتالیا - هه‌ولێر
هاتن Pegasus Airlines PC 7816 15:30 ئه‌ستانبۆل(سەبیحا) - هه‌ولێر
هاتن Pegasus Airlines PC 816 01:30 ئه‌ستانبۆل(سەبیحا) - هه‌ولێر
هاتن Pegasus Airlines PC 81702 02:05 ئه‌نقه‌ره - هه‌ولێر
ده‌رچوون Pegasus Airlines PC 1703 04:00 هه‌ولێر - ئه‌نقه‌ره
ده‌رچوون Pegasus Airlines PC 1705 16:50 هه‌ولێر - ئه‌ستانبۆل(سەبیحا)
ده‌رچوون Pegasus Airlines PC 1705 13:20 هه‌ولێر - ئه‌نقه‌ره
ده‌رچوون Pegasus Airlines PC 1831 06:00 هه‌ولێر - ئه‌نتالیا
ده‌رچوون Pegasus Airlines PC 1833 13:40 هه‌ولێر - ئه‌نتالیا
ده‌رچوون Pegasus Airlines PC 4817 03:40 هه‌ولێر - ئه‌ستانبۆل(سەبیحا)
ده‌رچوون Pegasus Airlines PC 7817 16:10 هه‌ولێر - ئه‌ستانبۆل(سەبیحا)
ده‌رچوون Pegasus Airlines PC 817 02:45 هه‌ولێر - ئه‌ستانبۆل(سەبیحا)
ده‌رچوون Pegasus Airlines PC819 03:45 هه‌ولێر - ئه‌ستانبۆل(سەبیحا)
هاتن Qatar Airways QR 450 20:35 ده‌وحه - هه‌ولێر
هاتن Qatar Airways QR 452 10:25 ده‌وحه - هه‌ولێر
هاتن Qatar Airways QR 454 03:35 ده‌وحه - هه‌ولێر
ده‌رچوون Qatar Airways QR 451 21:35 هه‌ولێر - ده‌وحه
ده‌رچوون Qatar Airways QR 453 11:25 هه‌ولێر - ده‌وحه
ده‌رچوون Qatar Airways QR 455 04:35 هه‌ولێر - ده‌وحه
هاتن Mahan Air W5 5060 07:00 ته‌هران - هه‌ولێر
هاتن Mahan Air W5 5060 17:00 ته‌هران - هه‌ولێر
ده‌رچوون Mahan Air W5 1171 18:00 هه‌ولێر - ته‌هران
ده‌رچوون Mahan Air W5 5059 08:15 هه‌ولێر - ته‌هران
هاتن AirArabia G9 371 06:35 الشارقة - هه‌ولێر
هاتن AirArabia G9 375 16:30 الشارقة - هه‌ولێر
هاتن AirArabia G9 375 16:30 الشارقة - هه‌ولێر
ده‌رچوون AirArabia G9 372 07:15 هه‌ولێر - الشارقة
ده‌رچوون AirArabia G9 376 17:10 هه‌ولێر - الشارقة
ده‌رچوون AirArabia G9 376 17:10 هه‌ولێر - الشارقة
هاتن Al Naser Airline NA 115 10:30 به‌غداد - هه‌ولێر
ده‌رچوون Al Naser Airline NA 631 14:45 هه‌ولێر - باکو
هاتن Fly Baghdad IF 1556 17:35 جه‌دده‌ - هه‌ولێر
هاتن Fly Baghdad IF 1572 06:10 جه‌دده‌ - هه‌ولێر
هاتن Fly Baghdad IF 2006 06:00 جه‌دده‌ - هه‌ولێر
هاتن Fly Baghdad IF 224 05:55 ئه‌ستانبۆل - هه‌ولێر
هاتن Fly Baghdad IF 232 03:40 ئه‌نقه‌ره - هه‌ولێر
هاتن Fly Baghdad IF 582 06:10 جه‌دده‌ - هه‌ولێر
هاتن Fly Baghdad IF 703 21:55 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Fly Baghdad IF 707 23:00 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Fly Baghdad IF 715 11:55 به‌سرا - هه‌ولێر
هاتن Fly Baghdad IF 812 21:20 به‌غداد - هه‌ولێر
هاتن Fly Baghdad IF 922 17:00 دیمه‌شق - هه‌ولێر
ده‌رچوون Fly Baghdad IF 1555 10:00 هه‌ولێر - جه‌دده‌
ده‌رچوون Fly Baghdad IF 1571 22:40 هه‌ولێر - جه‌دده‌
ده‌رچوون Fly Baghdad IF 223 23:40 هه‌ولێر - ئه‌ستانبۆل
ده‌رچوون Fly Baghdad IF 231 22:40 هه‌ولێر - ئه‌نقه‌ره
ده‌رچوون Fly Baghdad IF 581 22:40 هه‌ولێر - جه‌دده‌
ده‌رچوون Fly Baghdad IF 704 06:50 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Fly Baghdad IF 708 06:55 هه‌ولێر - به‌غداد
ده‌رچوون Fly Baghdad IF 716 16:40 هه‌ولێر - به‌سرا
ده‌رچوون Fly Baghdad IF 811 22:00 هه‌ولێر - به‌غداد
هاتن Armenia Aircompany RM 791 21:30 یەریڤان - هه‌ولێر
ده‌رچوون Armenia Aircompany RM 792 22:30 هه‌ولێر - یەریڤان
هاتن Cham Wings Airlines 6Q521 10:30 دیمه‌شق - هه‌ولێر
ده‌رچوون Cham Wings Airlines 6Q522 11:30 هه‌ولێر - دیمه‌شق
هاتن Flynas XY 385 18:10 جه‌دده‌ - هه‌ولێر
هاتن Flynas XY611 03:40 مه‌دینه‌ - هه‌ولێر
هاتن Flynas XY611 04:05 جه‌دده‌ - هه‌ولێر
هاتن Flynas XY613 10:50 جه‌دده‌ - هه‌ولێر
ده‌رچوون Flynas XY 386 19:00 هه‌ولێر - مه‌دینه‌
ده‌رچوون Flynas XY612 04:55 هه‌ولێر - مه‌دینه‌
ده‌رچوون Flynas XY614 11:40 هه‌ولێر - جه‌دده‌
هاتن Azerbaijan Airlines J2 5039 20:20 باکو - هه‌ولێر
ده‌رچوون Azerbaijan Airlines J2 5040 21:20 هه‌ولێر - باکو
هاتن Fly Erbil JN UR 476 18:00 ئه‌نقه‌ره - هه‌ولێر
هاتن Fly Erbil JN UR 762 05:00 ئه‌ستانبۆل - هه‌ولێر
ده‌رچوون Fly Erbil JN JN 5509 07:00 هه‌ولێر - کۆلن
ده‌رچوون Fly Erbil JN UR 475 13:00 هه‌ولێر - ئه‌نقه‌ره
ده‌رچوون Fly Erbil JN UR 761 18:40 هه‌ولێر - ئه‌ستانبۆل
هاتن Saudi Airline SV 0625 09:00 جه‌دده‌ - هه‌ولێر
هاتن Saudi Airline SV 3623 09:00 جه‌دده‌ - هه‌ولێر
هاتن Saudi Airline SV 3624 09:00 جه‌دده‌ - هه‌ولێر
هاتن Saudi Airline SV 3625 09:00 جه‌دده‌ - هه‌ولێر
هاتن Saudi Airline SV 625 09:00 جه‌دده‌ - هه‌ولێر
ده‌رچوون Saudi Airline SV 0626 10:00 هه‌ولێر - جه‌دده‌
ده‌رچوون Saudi Airline SV 3624 10:00 هه‌ولێر - جه‌دده‌
ده‌رچوون Saudi Airline SV 3626 10:00 هه‌ولێر - جه‌دده‌
ده‌رچوون Saudi Airline SV 624 10:00 هه‌ولێر - جه‌دده‌
ده‌رچوون Saudi Airline SV 626 10:00 هه‌ولێر - جه‌دده‌
ده‌رچوون Fly Erbil and Ur Airline UR 302 14:40 هه‌ولێر - به‌غداد
هاتن FreeBird FH 9091 14:25 ئیندهوڤن - هه‌ولێر
ده‌رچوون FreeBird FH 9092 15:25 هه‌ولێر - ئیندهوڤن

په‌یوه‌ندی كردن